top of page
 • Làm thế nào để tôi có thể đăng ký tham dự giải? How do I sign up for the tournament?
  Vận động viên đăng kí có thể truy cập tại đây. File hướng dẫn mua vé: truy cập tại đây. Athletes registered can access it here. File buying guide: click here.
 • Làm thế nào để tôi có thể đăng ký tham dự theo nhóm/Câu lạc bộ? How do I sign up for groups/clubs?
  Vận động viên đăng kí có thể truy cập tại đây. File hướng dẫn mua vé: truy cập tại đây. Athletes registered can access it here. File buying guide: click here.
 • Độ tuổi dành cho đăng ký cá nhân: Age for personal registration:
  Độ tuổi tham gia tính đến 10/10/2021 Cự ly 5km: vận động viên từ đủ 11 tuổi trở lên. Cự ly 10km: vận động viên từ đủ 14 tuổi trở lên. Cự ly 21km: vận động viên từ đủ 16 tuổi Cự ly 42km: vận động viên từ đủ 18 tuổi Lưu ý: Tất cả các vận động viên (VĐV) tham gia dưới 18 tuổi tính trong năm 2021 đều phải có sự xác nhận của người bảo trợ hoặc cha mẹ. Người bảo trợ hoặc cha mẹ phải ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm trước khi diễn ra cuộc đua. Ban tổ chức có quyền từ chối quyền thi đấu đối với các vận động viên chưa hoàn thành đơn xác nhận có chữ ký của người bảo trợ hoặc cha/mẹ. Cự ly dành cho đăng ký cá nhân. Giải chạy có 3 cự li gồm: 5km, 10km, 21km, 42km Age of participation as of October 10, 2021 5km distance: athletes 11 years old or older. 10km distance: athletes 14 years of age or older. Distance 21km: athletes from 16 years old 16 42km distance: athletes from 18 years old 18 Note: All athletes participating under the age of 18 in 2021 must be certified by their sponsor or parents. The sponsor or parents must sign a disclaimer prior to the race. The organizers reserve the right to refuse the competitor's right to athletes who have not completed a confirmation form signed by their sponsor or parents. The distance is for personal registration: The tournament has 3 distances: 5km, 10km, 21km, 42km.
 • Những ai được thay đổi thông tin/thay đổi cự ly thi đấu? / Who can change the information/change the competition range?
  Vận động viên có thể tham khảo chi tiết tại đây, nhấn vào phần “Thay đổi thông tin”. Athletes can refer to details here , click on "Change information".
 • Làm thế nào để tôi được hoàn lại chi phí đăng ký? / How do I get a refund for the subscription fee?
  Sau khi hoàn thành đăng ký, phí đăng ký sẽ không được hoàn lại nếu vận động viên không tham gia sự kiện “GIẢI ĐẤT MŨI MARATHON CÀ MAU 2021- CÚP PETROVIETNAM 2021” vì bất cứ lý do gì. After completing the registration, the registration fee will not be refunded if the athlete does not participate in the "DAT MUI MARATHON CA MAU 2021- PETROVIETNAM CUP" event for any reason.
 • Làm thế nào để thực hiện thay đổi thông tin/thay đổi cự ly thi đấu / How to change information / match range change.
  Vận động viên có thể tham khảo chi tiết tại đây, nhấn vào phần “Thay đổi thông tin”. Athletes can refer to details here, click on "Change information".
 • Tôi có phải trả thêm phí để thực hiện thay đổi thông tin/thay đổi cự ly thi đấu? / Do I have to pay an extra fee to change the information/change of the match range?
  Lệ phí thay đổi cự ly, hình thức thi đấu và/hoặc chuyển nhượng cho người khác là 200,000 VNĐ thời gian tới hết ngày 01/10/2021. The fee for changing the distance, form of competition and / or transferring to another person is 200,000 VND until the end of 01/10/2021.
 • Khi tham gia tôi có phải chuẩn bị trang thiết bị cá nhân gì không? / When participating, do I have to prepare any personal equipment?"
  Vận động viên sẽ được nhận bộ vật phẩm đường đua từ BTC, bên cạnh đó VĐV có thể tự chuẩn bị gel, thực phẩm chức năng hỗ trợ bù muối,v.v... Athletes will receive a set of race kit from the organizers, in addition, athletes can prepare their own gels, salt-compensating functional foods, etc.
 • Tôi có thể tìm thấy điều lệ giải ở đâu? / Where can I find the settlement charter?
  Vận động viên có thể truy cập website www.datmuimarathon.com nhấn vào “SỰ KIỆN”, chọn “QUY ĐỊNH”. Athletes can visit the website www.datmuimarathon.com click on “EVENTS”, select “REGULATIONS” for more details.
 • Cơ cấu giải thưởng? / Prize structure?
  Cơ cấu giải thưởng được chia theo nhóm tuổi, giới tính, quốc gia, chuyên/ không chuyên, nhóm/cá nhân, số lượng giải theo từng hạng mục. Bạn vui lòng truy cập đường dẫn: www.datmuimarathon.com The awards structure is divided by age group, gender, country, professional / amateur, group /individual, and number of prizes for each category. Please access the link: www.datmuimarathon.com
 • Tôi có thể xem toàn bộ lịch trình sự kiện ở đâu? / Where can I see the full schedule of events?
  Vận động viên vui lòng truy cập: www.datmuimarathon.com cũng như Like fanpage https://www.facebook.com/DatMuiMarathon/ để theo dõi thông tin mới nhất nhé. Athletes please visit: www.datmuimarathon.com as well as like fanpage https://www.facebook.com/DatMuiMarathon/ to follow the latest information.
 • Thời gian xuất phát cho các cự ly / Departure time for the distances
  Thời gian cuộc đua dự kiến: ○ Cự ly 42km: + 4:00: Xuất phát + 12:00: Cut-off time tại Vạch đích ○ Cự ly 21km: + 4:30: Xuất phát + 8:30: Cut-off time tại Vạch đích ○ Cự ly 10km: + 6:00: Xuất phát + 8:00: Cut-off time tại Vạch đích ○ Cự ly 5km: + 7:15: Xuất phát + 8:15: Cut-off time tại Vạch đích Expected race time: ○Distance 42km: + 4.00: Departure + 12.00: Cut-off time at the Finish Line ○ Distance 21km: + 4.30: Departure + 8.30: Cut-off time at the Finish Line ○ Distance 10km: + 6.00: Departure + 8.00: Cut-off time at the Finish Line ○ Distance 5km: + 7.15: Departure + 8.15: Cut-off time at the Finish Line
 • Vạch xuất phát ở đâu?/Vạch đích ở đâu? / Where does the finish line start?/Where is the finish line?
  Cổng xuất phát - UPDATING Departure Gate - UPDATING
 • Khi nào tôi sẽ nhận được số BIB của mình? / When will I receive my BIB number?
  Vận động viên sẽ nhận được số BIB của mình khi nhận bộ vật phẩm đường đua tại Quảng trường Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi Cà Mau vào Thứ bảy, ngày 09/10/2021 (Khung giờ chi tiết vui lòng theo dõi fanpage hoặc website để được cập nhật). Athletes will receive their BIB number when receiving the track kit at expo area - HANOI FLAG POLE IN CA MAU on Saturday, October 9, 2021 (For details, please follow fanpage or website for updates).
 • Tôi có thể nhờ người khác nhận racekit giúp mình không? / Can I ask someone else to receive the race kit for me?
  Bạn có thể nhờ người khác nhận racekit giúp mình theo hướng dẫn sau: Bước 1: Đăng nhập vào 123Go.vn Bước 2: Bấm vào menu chọn "Ủy quyền nhận racekit" Bước 3: Điền các thông tin ủy quyền You can ask someone else to accept the race kit for help with the following instructions: Step 1: Sign in to 123Go.vn Step 2: Click on the menu and select "Authorize race kit receipt" Step 3: Fill in the authorization information
 • Khi nào và ở đâu tôi có thể nhận được bộ race kit? / When and where can I get the race kit?
  Vận động viên/ người được ủy quyền được nhận bộ vật phẩm đường đua vào thứ bảy: 09/10/2021 Tại Khu Expo - Khu vực quảng trường CỘT CỜ HÀ NỘI TẠI ĐẤT MŨI CÀ MAU Athletes/authorized persons are entitled to receive the race item set in Saturday: October 9, 2021 At Expo area - HANOI FLAG POLE IN CA MAU
 • Tôi cần đem theo gì khi đến nhận bộ race kit cho doanh nghiệp? / What do I need to bring when picking up the race kit for my business?
  VĐV xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu theo đúng thông tin đăng ký khi đến khu vực Expo của sự kiện Cung cấp email có chứa mã QR code nhận BIB. Participants present their ID / Passport according to the registration information when they arrive at the Expo area of ​​the event. Provide email containing QR code to receive BIB.
 • Không có email QR code tôi có nhận được racekit không? / Without QR code email, can I receive a race kit?"
  Vận động viên/Người được ủy quyền vẫn nhận được racekit nếu bạn mang CMND/CCCD đến quầy racekit và nhập số CMND/CCCD đã đăng ký để làm thủ tục. Runners will still receive the race kit if you bring your ID Passport to the race kit counter and enter the registered ID/Passport number for the procedure.
 • Tôi cần làm gì khi đăng ký sai thông tin? / What should I do when registering the wrong information?
  Vận động viên có thể đến Bàn Thông Tin tại sự kiện để được hỗ trợ cập nhật các thông tin nhé. Please come to the Information desk at the event for help with updating information.
 • Nếu tôi bị thất lạc, mất mát đồ trong quá trình tham gia sự kiện? / What if I get lost or lost something in the course of joining the event?"
  BTC có quầy Thất Lạc trong Khu vực Nhận Race Kit. Những vật dụng thất lạc sẽ được giữ lại trong văn phòng Nexus Ideation cho mọi người nhận trong vòng 5 ngày sau sự kiện. Vui lòng liên hệ qua email vietnamsportevent@gmail.com với tiêu đề “LOST & FOUND". The organizer has a Lost counter in the Race Kit Pick Up Area. Lost items will be kept in Nexus Ideation office for all recipients for 5 days after the event. Please contact us via email to vietnamsportevent@gmail.com with the subject “LOST & FOUND”.
 • Sự kiện có dịch vụ giữ đồ không? / Is there a storage service for the event?
  Có, Ban tổ chức có sắp xếp dịch vụ giữ đồ cho các Vận động viên trong khu vực Expo. Xin lưu ý rằng số lượng đồ nhận giữ là có hạn và BTC chỉ nhận giữ các túi có kích thước nhỏ và không nhận giữ những vật dụng có giá trị cao như điện thoại, máy tính, tiền mặt,... Yes, the organizers have made arrangements for a locker service for Athletes in the Expo area. Please note that the amount of items is limited and the organizer only accepts small bags and does not accept high value items such as phones, computers, cash,...
 • Nếu tôi gặp vấn đề đột xuất (sức khỏe hay có trường hợp bất khả kháng,..) trước ngày chạy? / What if I have unexpected problems (health or force majeure, ..) before the run?"
  Nếu VĐV cảm thấy không khỏe hoặc bị sốt, ho, hoặc các triệu chứng giống cúm khác hoặc không đủ sức khỏe để chạy, chúng tôi đề nghị ngừng chạy và tìm lời khuyên y tế từ bác sĩ. Điều đó là phương án tốt nhất để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho VĐV. If the athlete feels unwell or has a fever, cough, or other flu-like symptoms or is not fit enough to run, we recommend stopping running and seeking medical advice from doctor. That is the best plan to ensure the health and safety of the athletes.
 • Nếu tôi cảm thấy không đủ khỏe trong lúc chạy? / What if I don't feel well enough while running?
  BTC có hỗ trợ bố trí các trạm y tế trên suốt dọc đường chạy,và VĐV cũng có thể dừng ở các trạm tiếp nước hay các bạn tình nguyện viên dọc đường để được hỗ trợ hoặc để được thông báo với trạm y tế gần nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng điều động y sĩ lưu động dọc đường để hỗ trợ ý tế một cách tốt nhất. The organizer assists in setting up medical stations along the race, and athletes can also stop at hydration stations or volunteers along the way for assistance or to be notified of the nearest clinics. At the same time, we also dispatch medical doctors to travel along the way to provide the best medical assistance.
 • Nếu tôi muốn hỏi bất cứ điều gì liên quan đến sự kiện? / What if I want to ask anything related to the event?
  Vận động viên quan tâm có thể liên hệ qua: Fanpage https://www.facebook.com/VungTauMusicRun Hotline: 0934 545 303 Athletes can be contacted via: Fanpage https://www.facebook.com/VungTauMusicRun Hotline: 0934 545 303
 • Trong trường hợp tôi có thắc mắc hoặc khiếu nại về kết quả thi đấu, tôi liên hệ ai? / In case I have questions or complaints about the results of the game, who do I contact?"
  Với các khiếu nại phải được thực hiện tại chỗ bằng cách gửi email tới vietnamsportevent@gmail.com với tiêu đề “RESULT DISPUTE…” hoặc liên hệ ban tổ chức tại quầy Thông tin trong khu vực Expo để hỗ trợ. Complaints must be in a written format via email to vietnamsportevent@gmail.com titled “RESULT DISPUTE…” or contacting the organizers at the Information counter in the Expo area for assistance.
 • Làm sao tôi biết kết quả sau khi chạy? / How do I know the results after running?
  Sau giải chạy, BTC sẽ cung cấp đường link tra cứu kết quả theo số BIB và tên của người chạy trên trang website, fanpage của giải. After the run, the organizer will provide a link to look up the results according to the BIB number and the name of the runner on the website, fanpage of the tournament.
bottom of page