top of page

ĐỐI TÁC

z3769432758405_7ecbb4fdc21fd7b6edc5aa77a0f9cb38.jpg

PETROVIETNAM - TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVN)
Một trong những trụ cột kinh tế của đất nước, thực hiện vai trò là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ, đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước. Tập đoàn có đội ngũ lao động hùng hậu với số lượng gần 60.000 người, có trình độ cao, làm chủ các hoạt động dầu khí ở trong nước và ngoài nước.


Đã xây dựng được hệ thống công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí đến phát triển công nghiệp khí - điện - chế biến và dịch vụ dầu khí, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng đất nước.

Là đơn vị nòng cốt, chủ lực của ngành Dầu khí; là trụ cột, đầu tàu dẫn dắt các lĩnh vực kinh tế khác phát triển; đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là tập đoàn tiên phong trong hợp tác, hội nhập quốc tế và mở rộng đầu tư ra nước ngoài. Đến nay Tập đoàn đang triển khai thực hiện hoạt động dầu khí tại 14 nước trên thế giới.


Với Sứ mệnh: Góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và là đầu tàu kinh tế trong xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hùng cường.

 

 

CÁC CÔNG TY CON THUỘC TẬP ĐOÀN PETROVIETNAM
 

ĐẠM-02.png

1. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU (PVCFC) 


Với nền tảng vững chắc, hệ thống quản trị vững vàng, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã vượt lên mọi thách thức, hoàn thành xuất sắc kết quả kinh doanh, đạt được những thành công đáng tự hào. với nền tảng vững chắc, hệ thống quản trị vững vàng, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã vượt lên mọi thách thức, hoàn thành xuất sắc kết quả kinh doanh, đạt được những thành công đáng tự hào: Bức phá về kinh doanh, về sản xuất - sản lượng, thương hiệu, công nghệ và bức phá dẫn đầu. 

2. TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM (PV GAS)


Thương hiệu PV GAS đã trở nên thân thuộc, trở thành nhà cung cấp năng lượng chiến lược cho hầu khắp các hộ công nghiệp điện, đạm, thép và nhiều ngành công nghiệp, giao thông vận tải, lương thực, thương mại và dân dụng với uy tín và chất lượng đảm bảo. Là một thương hiệu “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, khẳng định văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn của một trong những cánh chim đầu đàn trong đại gia đình Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

3. TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV POWER)


Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) được thành lập với nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh điện năng đồng thời tham gia xây dựng các nguồn điện. PV Power có mục tiêu trở thành một Tổng Công ty Công nghiệp – Thương mại mạnh, có uy tín trong nước và trong khu vực Đông Nam Á. Với quan điểm phát huy tối đa nội lực, tận dụng các nguồn lực bên ngoài và tăng cường hợp tác quốc tế, PV Power mong muốn trở thành thương hiệu có uy tín trong nước và trong khu vực.  Đặc biệt, PV Power luôn có ý thức trách nhiệm trong chia sẻ với cộng đồng, đóng góp thiết thực vào công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người lao động.

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG

bottom of page